PRAVIDLA PRO ÚČAST NA ŠKOLENÍ

„Předpisy definují pravidla organizace a účasti na technickém školení organizovaném společností:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK Lelekovice
Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice“

Kontaktní údaje organizátora:
stránka s kontaktními údaji: www.salus-controls.cz/kontakt
webové stránky: www.salus-controls.cz
e-mail: technik@salus-controls.cz
Kontakt pro školení:
Pracovní doba: pondělí – pátek, 8:00 – 16:00
Kontaktovat telefonicky:
Registrace na školení: http://salus-skoleni.cz

§1 Obecné ustanovení

1. Školení jsou pouze pro fyzické osoby a podnikatele podnikající v oblasti instalace regulační techniky.
2. Školení se konají na předem dohodnutém místě se zákazníkem (na území České republiky).
3. Po absolvování školení obdrží každý účastník certifikát o absolvování školení.
4. Školení jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak (jasně uvedená částka u školení).
5. Školení vždy provádí zaměstnanci společnosti Thermo-control CZ s.r.o.

§2 Podmínky účasti

1. Pro účast na školení musí každý účastník odeslat vyplněný registrační formulář, který je k dispozici na http://salus-skoleni.cz
2. Každé školení má omezený počet míst. Pokud nejsou k dispozici žádná volná místa na školení, je účastník automaticky zapsán jako náhradník. Pokud se uvolní místo na školení, bude účastník informován o možnosti účasti na školení. O účasti na školení rozhoduje pořadí přihlášek.
4. Účastník obdrží potvrzení rezervace e-mailem.
5. V případě neúčasti na školení by měl účastník tuto skutečnost nahlásit nejpozději 4 dny před konáním školení, a to e-mailem na adresu: technik@salus-controls.cz
6. Účastník bude e-mailem informován o všech důležitých bodech souvisejících s organizací školení.
7. Organizátor školení si vyhrazuje právo na ověření účastníka z hlediska jejich obchodních aktivit v České republiky a bez údání důvodu účast odmítnout.

§3 Duševní vlastnictví

1. Školení a materiály ze školení jsou chráněny dle zákona ze dne 2. dubna 1994 o autorských právech a právech souvisejících (Sbírka zákonů 2006 č. 90, položka 631, ve znění pozdějších předpisů).
2. Bez předchozího písemného souhlasu organizátora je zakázáno pořizovat video nebo audio záznam školení.
3. Účastník není oprávněn kopírovat nebo šířit materiály ze školení, pokud jeho jednání není v mezích zákona.

§4 Ochrana osobních údajů

„Účastník odesláním přihlášky souhlasí se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je pro školení nezbytné. Během školení může účastník také souhlasit se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely, zejména z důvodu poskytnutí informacích o dalším školení organizovaným společností Thermo-control CZ s.r.o.
Dobrovolný souhlas je možné potvrdit ve formuláři v políčku „“Přečetl jsem a přijímám podmínky zpracování osobních údajů““. Správcém osobních údajů je společnost Thermo-control CZ s.r.o.“

§5 Další ustanovení

1. Pořadatel školení je oprávněn školení zrušit den před zahájením školení, pokud je počet účastníků menší než 50 % plánované kapacity školení a v případě jiných nahodilých událostí. Mezi ně patří: nemoc lektora, významné dopravní omezení v oblasti školení, technická porucha v budově a vyšší moc. Pořadatel bude účastníky informovat o zrušení školení telefonicky nebo e-mailem, nejpozději den před zahájením školení.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum či místo konání školení minimálně 5 dní před zahájením školení. V takovém případě budou účastníci okamžité informováni (telefonicky nebo e-mailem). Účastník má možnost se rozhodnout, zda se školení zúčastní o po změně datum či místa konání. A to bez následků uvedených §2 odst. 5 – není možné se přihlásit k dalšímu školení organizovanému společností Thermo-control CZ s.r.o.
3. Pořadatel má právo změnit počet účastníků uvedený v popisu školení.
4. Informace uvedené v odst. 1-3 nepředstavují žádné nároky vůči pořadateli školení. Účastník nemá nárok na náhradu od pořadatele (např. za rezervaci ubytování, cestovní náklady, apod.)
5. Údaje na certifikátu, které účastník obdrží po školení, jsou převzaty z registračního formuláře.

§6 Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla pro účast na školení vstupují v platnost 10. 8. 2018.
2. Změny pravidel pro účast na školení nebo zavedení nových pravidel nesmí porušovat práva účastníků podle platných právních předpisů.
3. Soud příslušný pro řešení těchto sporů je soud příslušný pro sídlo organizátora.
4. Tato pravidla pro účast na školení jsou dispozici na webových stránkách: http://salus-skoleni.cz

© 2019 - Thermo-control CZ s.r.o.